گزارش های تصویری

باشگاه نخبگان بعثت

اخبار بعثت

جشن نیکوکاری و توزیع حدود ۲۰۰ بسته بین خانواده های محروم مدارس حمایتی بعثت

بازهم همراهی خانواده بزرگ بعثت تابلویی زیبا از حس انسان دوستی را ...

ادامه مطلب »

بازدید از خانه سالمندان

بازدید از خانه سالمندان توسط مادران و فرزندان دبیرستان دوره اول

ادامه مطلب »

کاروان راهیان نور مجتمع آموزشی بعثت

کاروان راهیان نور مجتمع آموزشی بعثت سال ۹۷ دبیرستان دوره اول و ...

ادامه مطلب »

درختکاری در محل مجتمع آموزشی بعثت بمناسبت روز شهید و هفته درختکاری

درختکاری در محل مجتمع آموزشی بعثت بمناسبت روز شهید و هفته درختکاری ...

ادامه مطلب »

اخبار مدارس بعثت

سایر مطالب

گزارش های تصویری

قاب انقلاب

گزارش های صوتی و ویدیویی

تالار افتخارات