شماره های تماس:

051-35014138📞
051-35090668📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – بلوار وکیل آباد – بین وکیل آباد 65 و 67