شماره های تماس:

051-38404842📞
051-38422682📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – احمد آباد – خیبان ابوذرغفاری -ابوذر غفاری 3