آخرین اخبار واحد شماره یک مدارس بعثت - پیش دبستانی پسرانه

درباره واحد شماره یک مدارس بعثت - پیش دبستانی پسرانه

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.