مدارس پسرانه بعثت​
مجتمع آموزشی بعث
مدارس پسرانه بعثت​
مجتمع آموزشی بعث

آخرین اخبار کانون زبان مجتمع آموزشی بعثت

درباره کانون زبان مجتمع آموزشی بعثت

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.