سامانه دعوت به همکاری در مدارس بعثت

                                                          بسمه تعالی
به اطلاع عزیزانی که تمایل دارند با مدارس بعثت همکاری داشته باشند می رسانیم، اولین قدم، تکمیل فرم جذب همکار در سایت روابط عمومی مدارس بعثت می باشد.
پس از تکمیل فرم و بررسی آن توسط واحد های مربوطه، طبق نیازسنجی جهت سپری شدن مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.
                                                                           واحد گزینش مدارس بعثت

فرم جذب همکاران آموزشی و اداری

فرم جذب همکاران کانون زبان

فرم جذب همکاران ایاب و ذهاب