آخرین اخبار واحد شماره نه مدارس بعثت - پیش دبستانی و دبستان دخترانه

مراسم بزرگداشت هفته معلم در فضای مجازی

با حضور موسسین محترم و تقدیر اولیا، دانش آموزان...

درباره واحد شماره نه مدارس بعثت - پیش دبستانی و دبستان دخترانه

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.