شماره های تماس:

051-38403998📞
051-38470426📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – احمد آباد – خیبان ابوذرغفاری -ابوذر غفاری 4