شماره های تماس:

051-35019059📞
051-35017257📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – بلوار وکیل آباد – بلوار فارغ التحصیلان – فارغ التحصیلان 5