خلاصه افتخارات واحد شماره هشت مدارس بعثت

مسابقه دست نوشته های طلایی

کسب رتبه برتر دانش آموز پایه اول سارینا ناطقی...

افتخار آفرینی زهرا کاظمی دانش آموز کلاس اول

افتخار آفرینی زهرا کاظمی دانش آموز کلاس اول در...

افتخار آفرینی بهار مطلق دانش آموز کلاس دوم

افتخار آفرینی بهار مطلق دانش آموز کلاس دوم در...

افتخار آفرینی فاطمه جهانسوز دانش آموز کلاس اول

افتخار آفرینی فاطمه جهانسوز دانش آموز کلاس اول ،...

افتخار آفرینی مریم ایروانی دانش آموز کلاس اول

افتخار آفرینی مریم ایروانی دانش آموز پایه اول در...