آخرین اخبار واحد شماره پنج مدارس بعثت - دبستان پسرانه

بازدید موسس محترم حاج آقای اسدیان از واحد پنج در فروردین 1400

بازدید موسس محترم حاج آقای اسدیان از واحد پنج...

جلسه شورای معلمین فروردین 1400

جلسه شورای معلمین حضوری پایه های 4و5 وانلاین پایه...

برسی طرح تدبیر

بررسی طرح تدبیر با حضور سرکار خانم خاوری (سر...

درباره آخرین اخبار واحد شماره پنج مدارس بعثت - دبستان پسرانه

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.