شماره های تماس:

051-36090798📞
051-36065262📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – بلوار ملک آباد – نبش ملک آباد 33 (کوچه فرزان)