آخرین اخبار واحد شماره شش مدارس بعثت - دبیرستان پسرانه دوره اول

افتخار آفرینی دیگر در جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی 1399-1400

✨﷽✨ 🌺افتخار آفرینی دیگر از دبیرستان غیر دولتی پسرانه...

جلسه مجازی مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان

جلسه مجازی مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان باحضورعضو...

محفل انس باقران

محفل انس باقران به صورت مجازی باحضور قاریان کشوری

جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران باحضور عضو موسس مدارس بعثت حاج...