فوتر-1024x427 (3)

درباره واحد شماره هفت مدارس بعثت - دبیرستان پسرانه دوره دوم

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.