آخرین اخبار واحد شماره هفت مدارس بعثت - دبیرستان پسرانه دوره دوم

افتخاری دیگر از باشگاه المپیاد بعثت

(( هذا من فضل ربی )) 🌺🌺 سالی که...

درباره واحد شماره هفت مدارس بعثت - دبیرستان پسرانه دوره دوم

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.