آخرین اخبار واحد شماره دو مدارس بعثت - دبستان پسرانه

جلسه ضمن خدمت قرآن

جلسه هم نشینی شعب پیش دبستانی و دوره اول...

بازی و آموزش

بهترین یادگیری زمانی اتفاق خواهد افتاد که آموزش برای...

دست نوشته های طلایی

کسب مقام اول و ششم دست نوشته های طلایی...

درباره واحد شماره دو مدارس بعثت - دبستان پسرانه

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.