فوتر-1024x427 (3)
12

آخرین اخبار واحد شماره دو مدارس بعثت - دبستان پسرانه

درباره واحد شماره دو مدارس بعثت - دبستان پسرانه

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.