آخرین اخبار واحد چهار مدارس بعثت - پیش دبستانی و دبستان پسرانه

سلسله کاربرگ های ما می توانیم

سلسله کاربرگ های ما می توانیم

دانش آموز گزارشگر

دانش آموز گزارشگر

تکریم مادران شهدا توسط دانش آموزان

تکریم مادران شهدا توسط دانش آموزان

تزیین مدرسه دوم دانش آموزان ویژه ایام مبارک دهه فجر

تزیین مدرسه دوم دانش آموزان ویژه ایام مبارک دهه...

تولید کتاب صوتی از مجموعه سیر مطالعاتی مدرسه

تولید کتاب صوتی از مجموعه سیر مطالعاتی مدرسه

پیگیری متقاضیان شرکت کننده در مسابقات حفظ جزء 30قرآن کریم

پیگیری متقاضیان شرکت کننده در مسابقات حفظ جزء 30قرآن...

بازدید مؤسس محترم جناب حاج آقای صدیق پوراز مدرسه

بازدید مؤسس محترم جناب حاج آقای صدیق پوراز مدرسه

درباره واحد چهار مدارس بعثت - پیش دبستانی و دبستان پسرانه

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.