شماره های تماس:

051-38905253📞

051-38902215📞

051-38902214📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – بلوار صدف – صدف 6 – پلاک266