نمایش 1 - 11 از 11

نام دانش آموز:نام خانوادگی دانش آموز:شماره تلفن همراه جهت ارتباط:آدرس منزل:برنامه های مدنظر (می توان یک یا چند مورد را انتخاب نمود):فضای برگزاری:زمان پیشنهادی شما برای برگزاری:لینک به ورودی
محمد امیناحمدی گلیان09153865031وکیل اباد 79
 • زیارت عاشورا
 • پارکینگ
 • صبح
نمایش جزییات
طاهاصمدی09152006947سید رضی
 • زیارت عاشورا
 • سخنرانی
 • مداحی
 • کوچه
 • حیاط
 • پارکینگ
 • پشت بام
 • صبح
 • بعدازظهر
نمایش جزییات
ساریناشجاعی09158171186شهرک ابوذر پارکینگ 17 بلوک 115 واحد6
 • زیارت عاشورا
 • سخنرانی
 • مداحی
 • حیاط
 • پارکینگ
 • صبح
نمایش جزییات
احسانقلی فخرابادی09154151763رضا شهر خاقانی ۲۵ نبش دقیقی۱۰و۱۲واحد۶
 • زیارت عاشورا
 • سخنرانی
 • پشت بام
 • بعدازظهر
نمایش جزییات
مهدیارمحمدزاده09155126130بزرگراه کلانتری بین کلانتری ۸و۱۰پلاک پلاک ۷۸محمدزاده
 • زیارت عاشورا
 • سخنرانی
 • حیاط
 • پارکینگ
 • بعدازظهر
نمایش جزییات
فاطمه‌ساداتسیدشبیری09373726933بهشتی۲پلاک۴۱
 • مداحی
 • حیاط
 • صبح
نمایش جزییات
سید محمدنجاتی09152470655عبادی ۴۳_پژن ۲۰_پلاک ۱۱۲
 • زیارت عاشورا
 • مداحی
 • پارکینگ
 • بعدازظهر
نمایش جزییات
محمد طاهاستارچه09014740659حسابی شمالی 23 پلاک 49
 • مداحی
 • پارکینگ
 • صبح
 • بعدازظهر
نمایش جزییات
پریاخوشرو09153013141صیاد شیرازی هشت صارمی ۵۶ سرو۱۶/۲پلاک۱۱۰
 • سخنرانی
 • مداحی
 • حیاط
 • بعدازظهر
نمایش جزییات
محدثهابراهیمی09153000670وکیل آباد 61 غدیر 22
 • زیارت عاشورا
 • سخنرانی
 • مداحی
 • کوچه
 • حیاط
 • بعدازظهر
نمایش جزییات
طاهاصمدی09358059588بلوار هاشمیه، هاشمیه10، پلاک283،
 • زیارت عاشورا
 • سخنرانی
 • مداحی
 • پارکینگ
 • صبح
نمایش جزییات
نام دانش آموز:نام خانوادگی دانش آموز:شماره تلفن همراه جهت ارتباط:آدرس منزل:برنامه های مدنظر (می توان یک یا چند مورد را انتخاب نمود):فضای برگزاری:زمان پیشنهادی شما برای برگزاری:لینک به ورودی