تبریک عضو موسس مدارس بعثت آقای حاج محمدرضا صدیق پور به مناسبت عید سعیدمبعث و حلول سال جدیدمحضر #خانواده_بزرگ_بعثت ، اولیاء و همکاران عزیز