22\<\00\>\ شهریور\<\/\00\>\

جلسه مدیران مدارس بعثت با حضور موسسین محترم

جلسه مدیران مدارس بعثت با حضور موسسین محترم 🔻بررسی و ارائه گزارش بازگشایی مدیران عزیز 🔺بررسی شیوه های آموزش حضوری و نیمه حضوری 🔻بررسی امکانات کلاس های غیر حضوری در …