22\<\47\>\ اسفند\<\/\47\>\

بازدید حاج آقای صدیق پور از نحوه برگزاری کلاس مجازی

✅بازدید حاج آقای صدیق پور عضو محترم موسس مجتمع آموزشی بعثت از روند انجام امور برگزاری کلاس آنلاین دبیرستان پسرانه دوره اول بعثت ?دوشنبه 12 اسفند