18\<\46\>\ اردیبهشت\<\/\46\>\

افتخاری دیگر از باشگاه المپیاد بعثت

(( هذا من فضل ربی )) 🌺🌺 سالی که نکوست از بهارش پیداست 🌸🌸 🔷🔸 افتخاری دیگر از واحد 7 مدارس بعثت ❇️نتیجه شگفت انگیز #قبولی_۱۶۵ نخبه ( ۱۵۵ دانش …