15\<\24\>\ اردیبهشت\<\/\24\>\

افتخار آفرینی فاطمه جهانسوز دانش آموز کلاس اول

افتخار آفرینی فاطمه جهانسوز دانش آموز کلاس اول ، کسب مقام اول در مسابقات ژیمناستیک هنری تاریخ : آذر ماه 1397

15\<\18\>\ اردیبهشت\<\/\18\>\

افتخار آفرینی مریم ایروانی دانش آموز کلاس اول

افتخار آفرینی مریم ایروانی دانش آموز پایه اول در رشته کاراته و کسب مقام اول استانی و مقام دوم و سوم کشوری تاریخ : آذر ماه 1398