27\<\54\>\ مرداد\<\/\54\>\

برگزاری جلسه ی آموزشی و هم اندیشی آموزگاران گرامی در آستانه عید غدیر، با موضوع آموزش آنلاین و اشنایی با نرم افزار SKYROOM

برگزاری جلسه ی آموزشی و هم اندیشی آموزگاران گرامی در آستانه عید غدیر، با موضوع آموزش آنلاین و آشنایی با نرم افزارskyroom و اهداء عیدی عید غدیر توسط مدیریت محترم …