18\<\46\>\ اردیبهشت\<\/\46\>\

افتخاری دیگر از باشگاه المپیاد بعثت

(( هذا من فضل ربی )) 🌺🌺 سالی که نکوست از بهارش پیداست 🌸🌸 🔷🔸 افتخاری دیگر از واحد 7 مدارس بعثت ❇️نتیجه شگفت انگیز #قبولی_۱۶۵ نخبه ( ۱۵۵ دانش …

11\<\13\>\ فروردین\<\/\13\>\

افتخار آفرینی دیگر در جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی 1399-1400

✨﷽✨ 🌺افتخار آفرینی دیگر از دبیرستان غیر دولتی پسرانه بعثت (دوره اول) ناحیه ۶ – واحد 6 مدارس بعثت در جشنواره نوجوان خوارزمی ( اسفند ماه 1399) ✅ برای چندمین …