12\<\38\>\ اسفند\<\/\38\>\

بهار همدلی، شکوه مهربانی، جشن نیکوکاری

🌹بهار همدلی 🌷شکوه مهربانی 🌻جشن نیکوکاری خلق حماسه ای دیگر در عرصه ی همدلی #خانواده_بزرگ_بعثت 🌸🌼دست در دست همدیگر، لبخند را به کودکان هدیه دهیم 📅 آخرین فرصت مشارکت : …