25\<\13\>\ فروردین\<\/\13\>\

برگزاری جشنواره انقلاب به مناسب چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ویژه برنامه دبستان به مناسبت دهه فجر؛معرفی ایران وکشورهای جهان اسلام(دوره اول ) دین ، قرآن و علوم و مهارتهای زندگی (دوره دوم) ویژگیهای جشنواره: معرفی کشورمان ایران و …