30\<\43\>\ فروردین\<\/\43\>\

افتتاحیه دبیرستان و آغاز سال تحصیلی 99-98

// برنامه صبحگاه روز اول مهر همزمان با افتتاح دبیرستان با حضور جناب حاج آقای صدیق پور عضو موسس مجتمع آموزی بعثت ،دبیران و دانش آموزان برگزار گردید . 1398/7/1