01\<\46\>\ اردیبهشت\<\/\46\>\

مراسم سوگواری رحلت رسول اکرم (صل اله علیه واله وسلم ) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه  السلام)

برگزاری مراسم سوگواری رحلت رسول اکرم (صل اله علیه واله وسلم ) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه  السلام) .تاریخ شنبه 1398/8/4