11\<\46\>\ اسفند\<\/\46\>\

جلسه هم اندیشی شورای آموزگاران با حضور پرافتخار اعضای محترم موسسین مجموعه مدارس بعثت

برگزاری جلسه هم اندیشی شورای آموزگاران با حضور گرم جناب حاج آقای صدیق پور ارجمند و جناب حاج آقای اسدیان بزرگوار ———————————————————————————– * تقدیر از مدیریت محترم توسط موسسین بزرگوار …