11\<\13\>\ فروردین\<\/\13\>\

افتخار آفرینی دیگر در جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی 1399-1400

✨﷽✨ 🌺افتخار آفرینی دیگر از دبیرستان غیر دولتی پسرانه بعثت (دوره اول) ناحیه ۶ – واحد 6 مدارس بعثت در جشنواره نوجوان خوارزمی ( اسفند ماه 1399) ✅ برای چندمین …