24\<\14\>\ فروردین\<\/\14\>\

دیدار جمعی از همکاران با جناب حاج آقای اسدیان عضو محترم موسس

دیدار جمعی از همکاران دبیرستان دخترانه واحد 11مدارس بعثت با جناب حاج آقای اسدیان عضو محترم موسس مجموعه مدارس بعثت و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن بهار 1400 و ارائه …