12\<\00\>\ بهمن\<\/\00\>\

مراسم رونمایی از بازی تعاملی ((یک و بیست))

⚜️مراسم رونمایی از بازی تعاملی ((یک و بیست)) تهیه شده توسط دانش آموزان بعثتی با موضوع سردار دل ها 🌹حاج قاسم سلیمانی🌹 با حضور مسئولین استانی خراسان رضوی: مسئولینی از …