15\<\24\>\ اردیبهشت\<\/\24\>\

افتخار آفرینی فاطمه جهانسوز دانش آموز کلاس اول

افتخار آفرینی فاطمه جهانسوز دانش آموز کلاس اول ، کسب مقام اول در مسابقات ژیمناستیک هنری تاریخ : آذر ماه 1397