16\<\29\>\ آذر\<\/\29\>\

اکران خانوادگی فیلم منصور

⭕️⭕️زمان اکران خانوادگی 🔸ویژه خانواده بزرگ بعثت 🎞 فیلم منصور 📆 دوشنبه 15 آذر ساعت 19 🎬 پردیس ویلاژتوریست (ابتدای جاده طرقبه- نبش خیابان امام رضا 8- مجتمع ویلاژتوریست – …